Navigating an uncertain future

Cover photo: © : Belt and Road Research Platform
Cover photo: © : Belt and Road Research Platform

Verkenning invloed van China op de toekomstige Nederlandse maritiem-logistieke hubfunctie

De maritiem-logistieke hubfunctie is van strategisch belang voor Nederland als handelsland. Nederland positioneert zich als ‘Gateway to Europe’ dankzij zijn geavanceerde logistieke netwerk en speelt een belangrijke rol in de wereldeconomie. Deze positie gaat echter een onzekere toekomst tegemoet: het is niet vanzelfsprekend dat Nederland de komende jaren een koploper zal blijven. Geopolitiek, en met name de invloed van China, zal een grote impact hebben op de Nederlandse maritiem-logistieke hubfunctie.

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt dit rapport de invloed van China op de Nederlandse maritiem-logistieke hubfunctie. Hoofdvraag in het onderzoek is:

Wat is de verwachte ontwikkeling van de invloed van China op de centrale positie van de Nederlandse maritiem-logistieke hubfunctie in de komende decennia en wat is het handelingsperspectief voor de Nederlandse overheid dat hieruit volgt?

Het doel van dit onderzoek is om, door toepassing van een scenariostudie, handelingsperspectieven te ontwikkelen voor de Rijksoverheid en de Nederlandse maritiem-logistieke sector. Dit zal met name betrekking hebben op de centraliteit en strategische autonomie van Nederland als maritiem-logistiek knooppunt.

Erasmus UPT

Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics is een zelfstandig expertisecentrum opgericht door Erasmus Universiteit Rotterdam. Het is onze missie om huidige en toekomstige leiders in haven en logistiek, stad en regio en stedelijke mobiliteit te helpen betere besluiten te nemen. Wij doen dat met kwalitatief hoogwaardig onderzoek en onderwijs. Onze experts ontwikkelen ‘thought leadership’ door de verbinding te leggen tussen hoogstaand academisch onderzoek en diepgaande kennis van de internationale praktijk waarin wij actief zijn. Het onderzoek van Erasmus UPT wordt door besluitvormers gebruikt voor strategievorming, onderbouwing van besluiten en economische evaluatie.

Clingendael Institute

Clingendael is an independent think tank and a diplomatic academy, based in The Hague - City of Peace and Justice. We aim to contribute to a secure, sustainable and just world through our analyses, training and public debate. We work with partners across public and private sectors, including policymakers, members of the armed forces, diplomats, politicians and business executives.