De mate van Chinese staatsinvloed bij Chinese overnames van Nederlandse bedrijven

Cover photo: © : Datenna
Cover photo: © : Datenna

Het doel van dit onderzoek is om een antwoord te geven op de volgende hoofdvraag: In hoeverre reikt Chinese staatsinvloed bij Chinese overnames van Nederlandse bedrijven en hoe is dit gekoppeld aan het Chinese innovatiebeleid? Dit is onderzocht met behulp van een uitgebreide dataset samengesteld door Datenna, dat 128 overnames van Nederlandse bedrijven door Chinese entiteiten vanaf 2010 tot 1 september 2022 bevat. Daarnaast is dit kwantitatieve aspect gecombineerd met uitgebreid kwalitatief onderzoek. Allereerst gaan we dieper in op het “grijze gebied”, wat de context vormt. Ook worden de resultaten gekoppeld aan het Chinese innovatiebeleid, waarbij er specifiek gekeken wordt naar het “Made in China 2025” beleid van de Chinese overheid. Daarnaast is er casuïstiek
meegenomen om meer inzicht te bieden in hoe de rol van de Chinese staat bij overnames zich in de praktijk vorm geeft.

Datenna

At Datenna, we build data-driven economic intelligence software on the Chinese industry and innovation landscape to help close the information gap, create transparency, and help governments worldwide to make well-informed decisions in relation to China.