30 Mar 2021

China’s invloed en de Chinese gemeenschap in Nederland (Dutch)

Crayons
Crayons

Lees rapport. Report is available in English

Het LeidenAsiaCentre publiceert het onderzoeksrapport “China’s invloed en de Chinese gemeenschap in Nederland” van Professor Frank Pieke (Universiteit Leiden/LeidenAsiaCentre).

In dit onderzoek heeft Pieke zich geconcentreerd op de vraag in hoeverre eventuele invloed vanuit de Volksrepubliek China een bedreiging vormt voor de grondrechtelijke vrijheden van in Nederland wonende Chinezen en Chinese Nederlanders.

Dit rapport is gefinancierd met onderzoeksgeld van het China Kennisnetwerk van de Rijksoverheid. Het China Kennisnetwerk heeft tot doel China’s beleid, motieven en visie beter te begrijpen om zo effectiever beleid te ontwikkelen. Dit onderzoek van het LeidenAsiaCentre behelst één van de onderwerpen waarover meer kennis gewenst is.

Uitgangspunt van dit verkennende onderzoek is het begrijpen van de rol van prominente Chinees-Nederlandse personen, organisaties en media in China’s invloedsstrategie. Daarnaast is onderzocht in hoeverre invloed vanuit China een bedreiging vormt voor de grondrechtelijke vrijheden van in Nederland wonende Chinezen en Chinese Nederlanders. Het is dus nadrukkelijk niet het doel de mate en/of beleving van Chinese invloed onder alle Chinese Nederlanders en in Nederland wonende Chinezen te meten.

Het rapport concludeert dat de mate van invloed en beïnvloeding door de Chinese overheid en de Chinese Communistische Partij (CCP) onder de Chinese en Chinees-Nederlandse bevolking in Nederland tot op heden beperkt is. Tegelijkertijd constateert het rapport dat de basis voor beïnvloeding van Chinese Nederlanders wel gelegd is en de potentie voor inmenging daarmee aanwezig is. Het rapport bepleit een grotere mate van waakzaamheid en het nemen van proactieve maatregelen om toekomstige beïnvloeding van de Chinees-Nederlandse gemeenschap te voorkomen.

The Koninklijke Bibliotheek has published a collection of websites of the Chinese community in the Netherlands in 2019. The “Chinese Netherlands web collection” contains 446 archived websites. Click for more information.

Lees rapport. Report is available in English.

LeidenAsiaCentre

The aim of the LeidenAsiaCentre is to generate academic knowledge on modern East Asia that can find societal applications in the Netherlands. The LeidenAsiaCentre focuses primarily on East Asia: China (including Taiwan), Japan, Korea and Singapore, but is expanding its focus to include South and Southeast Asia, notably India and the Indo-Pacific. As an independent NGO by Dutch law, the LeidenAsiaCentre identifies topics related to social-economic and political developments within Asia that are of relevance for the Netherlands and Europe at large.