Cursus China 2024

-
Chongqing, China © Zhang qc / Unsplash
Chongqing, China © Zhang qc / Unsplash
Heeft u vragen over de cursus of deelname? Neem dan contact op met cleurs@clingendael.org

Voor: Medewerkers van het Rijk, provincies en gemeenten die in hun werk te maken hebben met China

Ervaar je in je werk het steeds assertievere China op het wereldtoneel? Vraag je je af wat dit betekent voor het ministerie, de provincie of gemeente waar je werkzaam bent? Deze tweedaagse cursus vergroot je begrip over China en helpt je in je werk de verhouding met China vorm te geven in lijn met de Chinanotitie die het kabinet in mei 2019 heeft gepresenteerd. 

Doel

  • Je weet hoe China acteert in de wereld, invloed heeft op en in Europa en het Koninkrijk der Nederlanden.
  • In hoofdlijnen heb je inzicht in: de motieven, de visie en het beleid van de politieke organisatie van China; en het krachtenveld binnen deze organisatie.
  • Je bent je bewust van risico’s van China’s assertieve houding voor je werk.
  • Je hebt inzicht in de beleidsmatige vertaling van de in de Chinanotitie geschetste balans.
  • Je bouwt een netwerk op met mensen die met China werken.

Programma

De Nederlandstalige cursus wordt in samenwerking met het China Kennisnetwerk (CKN) verzorgd. Deze cursus bestaat uit een fysiek-klassikaal programma, verspreid over twee dagen. Er wordt ingegaan op: het functioneren van de politieke organisatie van China, hoe China zich opstelt in de wereld en invloed uitoefent in Nederland, de kansen die samenwerking met China biedt, maar ook waar bescherming noodzakelijk is. Het programma heeft een interactieve opzet, waarbij de werkpraktijk centraal staat.
De cursus bestaat uit een aantal lezingen over de verschillende onderwerpen en ervaringsverhalen van zowel BZ-interne als externe experts. We hanteren wisselende werkvormen om deze cursus zo interactief mogelijk te maken. Er is dan ook ruimte om je vragen over China aan experts en medecursisten voor te leggen. Daarnaast zijn er meerdere netwerkmomenten ingepland, waardoor je de andere deelnemers goed leert kennen.

Extra informatie
Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van het Rijk, provincies en gemeenten die in hun werk te maken hebben met China. Het vertrekpunt van de cursus is de Chinanotitie. Het verdient aanbeveling dat deelnemers voorafgaand aan de cursus kennis hebben genomen van deze notitie: Nederland-China, een nieuwe balans | Chinanotitie en van de kamerbrief uit januari 2023 over de ontwikkeling van het Chinabeleid sinds de notitie: Ontwikkelingen Chinabeleid: een verschuiving van de balans.


Aanmelden
Inschrijven kan tot en met 28 april. Let op: na inschrijving is je aanmelding nog niet definitief. Pas als het China Kennisnetwerk jou een bevestiging stuurt, is je deelname bevestigd.

Kosten
De kosten voor deelname aan de cursus bedragen €1100,-. Voor medewerkers van BZ worden de kosten automatisch ten laste van het centrale budget van BZ geboekt. Werk je niet bij BZ, dan zal je van Clingendael een factuur ontvangen voor het hierboven genoemde bedrag.

Plaats en datum
De cursus vindt plaats bij The Hague Conference Center (New Babylon) op 14 en 21 mei 2024 van 09.00 tot 17.00 uur.

Clingendael Institute

Clingendael is an independent think tank and a diplomatic academy, based in The Hague - City of Peace and Justice. We aim to contribute to a secure, sustainable and just world through our analyses, training and public debate. We work with partners across public and private sectors, including policymakers, members of the armed forces, diplomats, politicians and business executives.