China Kennissessie: Het Sociaal Kredietsysteem

Michał Jakubowski / Unsplash
Michał Jakubowski / Unsplash

China kennissessie met Rogier Creemers over het Chinese sociaal kredietsysteem en de ‘surveillance’ aspecten. Moderatie door Lily Sprangers.


Introductie

‘Open waar het kan, beschermend waar het moet’ vormde met de China-notitie uit 2019 het nieuwe credo in de Nederlandse houding ten opzichte van China. Hoe wordt dit beginsel in de praktijk toegepast? Het is tegen deze achtergrond dat het China Kennisnetwerk een aantal kennissessies heeft georganiseerd.

Op 26 mei werd de digitale aftrap gegeven en ging Lily Sprangers ter voorbereiding hierop in gesprek met Rogier Creemers (universitair docent moderne Chinastudies) over het Chinese sociaal kredietsysteem. Met de introductie van dit systeem in 2014 kreeg de vrees voor een surveillancestaat een tastbare vorm, waar binnen China een ander beeld bestaat dan daarbuiten. Wat houdt het sociaal kredietsysteem precies in? Hoe werken de Chinese overheid en het bedrijfsleven hierin samen? En hebben Nederlandse bedrijven (onbewust) een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en uitvoering ervan?