China Kennissessie: Het Sociaal Kredietsysteem

surveillance camera
surveillance camera

‘Open waar het kan, beschermend waar het moet’ vormde met de China-notitie uit 2019 het nieuwe credo in de Nederlandse houding ten opzichte van China. Maar hoe wordt dit beginsel dan in de praktijk toegepast? Het is tegen deze achtergrond dat het China Kennisnetwerk een aantal kennissessies heeft georganiseerd.

Op 18 mei 2020 werd de digitale aftrap gegeven en ging Lily Sprangers, manager bij LeidenAsiaCentre, in gesprek met Rogier Creemers, Leids universitair docent Moderne Chinese Studies, over het sociaal kredietsysteem. Met de introductie van dit systeem in 2014 kreeg de vrees voor een surveillancestaat een tastbare vorm, waar binnen China een ander beeld bestaat dan daarbuiten.